تبلیغات
آموزش خلاقیت و نوآوری
دسته بندی : والدین ,
خیلی زود دیر می شود
حتما شما هم با افرادی برخورد کرده‌اید که افسوس سالهای گذشته را می‌خورند. آنها از این که از دوران کودکی و جوانی خود و یا در کل، از عمر گرانبهای خود به درستی استفاده نکرده‌اند و فرصتها را سوزانده‌اند، پشیمانند. این موضوع حتی ممکن است در مورد من و شما هم صادق باشد. شاید بعضی اوقات آرزوی بازگشت به دوران کودکی و جوانی را داشته باشیم تا به گونهای دیگر زندگی کنیم و بتوانیم از فرصتها به نحو احسن استفاده نماییم.