تبلیغات
آموزش خلاقیت و نوآوری

همه این ضرب‌المثل معروف را شنیده‌ایم که می‌گوید: 

«خواهی نشوی رسوا هم‌رنگ جماعت شو!»

شما چقدر به این گفته اعتقاد دارید؟ چقدر خودتان را هم‌رنگ افراد دور و بر خود می‌کنید؟ 

ادامه مطلب ...