تبلیغات
آموزش خلاقیت و نوآوری

معلم خلاق به منظور ارتقاء سطح تفکر خلاق در بین کارکنان سازمانها و شرکت‌ها، اقدام به طراحی کارگاه آموزش خلاقیت و نوآوری نموده است.

ادامه مطلب...