تبلیغات
آموزش خلاقیت و نوآوری
دسته بندی : خلاقیت ,

دیدن به نوعی دیگر

یکی دیگر از تعاریف خلاقیت «توانایی دیدن به نوعی دیگر» است.                                                   

متفاوت دیدن چیزها، 
دیدن چیزها از زاویه‌ای دیگر، 
دیدن چیزهایی که دیگران نمی‌بینند،               
حتی دیدن چیزهایی که وجود ندارد، 
دیدن جنگل از طریق دیدن یک تک درخت،          

ادامه مطلب...